Oferta

Badania i pomiary akredytowane

Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy Branże ogólne

- PN-T-06580-3:2002 metoda dostosowana do obszaru regulowanego

Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy Branże medyczne

- Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151-180

Mikroklimat umiarkowany i gorący w środowisku pracy

- PN-EN ISO 7730:2006
- PN-EN 27243:2005

Hałas w środowisku pracy

- PN-N-01307:1994
- PN-EN ISO 9612:2011 z wył. metod obejmujących Strategię 2 - p. 10 i Strategię 3 - p.11

Oświetlenie w środowisku pracy

- PN-83/E-04040.03
- PB-04 wydanie 2 z dnia 22.03.2016 r.

Powietrze w środowisku pracy

- PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004; PN-EN 689:2002
- PN-91/Z-04030.05
- PN-91/Z-04030.06
- PB-03 wydanie 2 z dnia 04.03.2015 r.

Badania i pomiary nieakredytowane

Ocena zagrożeń występujących na stanowiskach obsługi sprzętu komputerowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena wydatku energetycznego

Ocena zagrożeń biologicznych (bioaerozol)

Pomiar skuteczności wentylacji